Voorzitter

 

Ik ben Marc Schoenmakers en sinds april 2022 voorzitter van de stichting Parelfair Oisterwijk. Ik ben getrouwd met Ingrid en wij hebben 2 kinderen Christian en Ilse. Ik ben geboren en heb altijd gewoond in Oisterwijk.

 

Met de stichting Parelfair ben ik bekend geraakt via Anton van Tuyl die ons helaas ontvallen is. Toen de bestuursleden van Parelfair mij benaderen of ik de rol van voorzitter in wilde vullen heb ik daarop ja gezegd. Parelfair neemt het faciliteren van de verenigingen in het gebouw aan de blokshekken op zich en de lokale activiteiten die het Rode Kruis niet meer wilde ondersteunen. Ik heb er zin in om dit gedreven bestuur en de gemotiveerde vrijwilligers te helpen met mijn bestuurlijke ervaring binnen Oisterwijk. 

Vice-voorzitter

Ik ben Marc Snels vice-voorzitter van stichting Parelfair Oisterwijk. Getrouwd met Thea en vader van 3 dochters, Chantal, Nathalie en Stephanie ook stiefvader van Thomas en opa van Guus.

Ik ben werkzaam als tandarts in Oisterwijk.

Nadat het Nederlandse Rode Kruis in 2020 de sociale taken had afgestoten en onze Rode Kruis afdeling in Oisterwijk zijn zelfstandelijkheid verloor vonden wij het belangrijk om deze activiteiten te behouden voor Oisterwijk. Ook de exploitatie van het gebouw Blokshekken 6 wilde we graag behouden. Het toenmalige Rode Kruis bestuur van de afdeling Oisterwijk besloot onder leiding van onze voorzitter Anton van Tuyl om de Stichting Parelfair Oisterwijk hiervoor op te richten.

Helaas door corona heeft het 2 jaar geduurd voordat we actief met onze activiteiten naar buiten konden treden.

Ik hoop en verwacht dat we de sociale activiteiten verder kunnen uitbreiden in de toekomst en ook weer uitstapjes kunnen organiseren voor onze mede Oisterwijkers .

Verder ben in locatie coördinator evenementen en opleidingen van het Rode Kruis in Oisterwijk, EHBO instructeur, bestuurslid van St. Oisterwijk Heartsafe en hier verantwoordelijk voor de  reanimatie opleidigen

Penningmeester

Ik ben Jan Meurs, penningmeester van stichting Parelfair Oisterwijk. Gehuwd en we hebben 2 dochters en 5 kleinkinderen. We wonen in Hilvarenbeek.

Ik ben al 9 jaar met pensioen. De laatste werkgever was de Rabobank ( 23 jaar) waar ik accountmanager was, vooral werkzaam in de agrarische sector.

11 jaar geleden ben ik penningmeester geworden van de afdeling van het Rode Kruis in Hilvarenbeek. Een aantal jaren later hebben de afdelingen Hilvarenbeek en Oisterwijk de samenwerking gezocht wat zelfs resulteerde in een gezamenlijke voorzitter in de persoon van Anton van Tuyl. Samen met hem heb ik de overdracht geregeld van de sociale activiteiten van de afd. Hilvarenbeek naar andere organisaties in de gemeente, omdat het Rode Kruis de sociale activiteiten niet meer tot haar taak rekende.

Oisterwijk heeft die activiteiten voorgezet, op initiatief van het afdelingsbestuur van het Rode Kruis en met name Anton, in de Stichting Parelfair.

Anton heeft toen gevraagd of ik het penningmeesterschap voor de stichting wilde blijven doen. Met genoegen heb ik ja gezegd. Naast de stichting heeft Parelfair ook het beheer van het pand Blokshekken 6 en dus ook de financiële administratie.

Ik ga er van uit dat we de wens van Anton kunnen realiseren en van stichting Parelfair Oisterwijk een succes kunnen maken doordat veel mensen gebruik maken van de sociale activiteiten die we willen organiseren!

Secretaris

Ik ben Johan Zijp, secretaris van stichting Parelfair Oisterwijk. Getrouwd met Angela en vader van 1 jong-volwassen zoon. We wonen sinds 2002 met veel plezier in Oisterwijk, en doordeweeks ben ik werkzaam als manager van het laboratorium bij DAF Trucks in Eindhoven.

In 2009 ben ik begonnen als secretaris van het Rode Kruis, afdeling Oisterwijk, omdat ik actief wilde worden in het Oisterwijkse en wat wilde bijdragen in dit mooie Brabantse dorp.

Het Nederlandse Rode Kruis besloot in 2020 echter om de sociale taken af te stoten en de bestuurlijke taken werden geconcentreerd in de afdeling Tilburg. Het toenmalige bestuur van de afdeling Oisterwijk onder leiding van onze voorzitter Anton van Tuyl heeft toen de Stichting Parelfair Oisterwijk opgericht om de goed lopende sociale taken van onze Rode Kruis afdeling voort te kunnen zetten.

 

Ik ben daar als secretaris naar overgestapt en hoop daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen. 

Bestuurslid Evenementen

Mijn naam is Thea Copal-Kooijmans

Ik ben getrouwd geweest met Louis maar sinds 2019 weduwe. Heb een zoon Maicel en dochter Sindy .Ze zijn alle 2 getrouwd en heb 5 kleinzoons.

Sinds 2010 ben ik met pensioen. Voorheen werkte ik bij 2 huisartsen in Tilburg als doktersassistenten.

Sinds 1976 was ik lid van het Rode Kruis en heb daar ook vele opleidingen gevolgd. Jaren ben ik als verzorgende mee geweest op vakantie, onder andere: de Henry Dunant, Ermelo, IJsel Vliet maar vooral heel vaak in de Rode Kruis bungalow in Someren.

Ik ben blij dat ik mij weer nuttig kan maken bij Parelfair en hoop dat ik vele vakanties en busreizen mag organiseren.

Bestuurslid Vrijwilligers

Ik ben Herman Donders, 

In 1980 getrouwd met Corry Willems. Samen hebben we 3 kinderen. Zoon Herman met 2 dochters woont in Oisterwijk, dochter Marielle met 2 dochters woont in Reeuwijk en zoon Christian woonachtig in Hilversum.

Als zoon van Dr. Donders heb ik het vrijwilligerswerk van mijn vader meegekregen.

Vader was 40 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis in Oisterwijk. Ikzelf ben in 2022 50 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. Te beginnen als vrijwilliger EHBO. 17 jaar oud ging ik voor het eerst als vrijwillige zorgmedewerker mee gegaan met de vakantieboot van het Rode Kruis,  de J.H. Dunant. Later nog als verpleegkundige naar de vakantie hotels de Valkenberg, ijselvliet en Denneheul.

Die ervaring is de start van  mijn maatschappelijke carrière geworden. Ik heb de opleiding Verpleegkundige A gevolgd. Daarna de management opleiding.  Met deze combinatie heb ik gewerkt als zorgmanager in verzorgings en verpleeghuizen in Kaatsheuvel en Tilburg.

De laatste 10 jaar heb ik als verpleegkundige op het ROC Tilburg les gegeven aan studenten  van  de verpleegkundigen en verzorgende opleiding. Nu ben ik met pensioen en geniet van veel mooie dingen. Ik heb wel een agenda nodig om al die mooie activiteiten goed te kunnen plannen.

Bij het Rode Kruis heb ik ook verzorgende opleidingen gegeven en heb ik verschillende grote vakantie projecten voor chronisch zieken, gehandicapten en/of sociaal hulpbehoevende mensen georganiseerd.

De sociale hulpverlening was een taak die het Rode Kruis in Nederland had. Sinds 2020 heeft het hoofdbestuur van het Rode Kruis in Den Haag besloten de sociale activiteiten van het Rode Kruis af te stoten. Dit betekende dat de activiteiten die in Oisterwijk plaats vonden opgeheven zouden worden. Het toenmalige bestuur van het Rode Kruis Oisterwijk wilde dit niet laten gebeuren en hebben voor de sociale activiteiten in Oisterwijk de stichting Parelfair opgericht. Hiermee zijn de sociale activiteiten in Oisterwijk gewaarborgd.

Aan mij is gevraagd de vakantie projecten weer te organiseren. Vakanties met gasten die enige mate van zorg nodig hebben. Gasten die dan  begeleid gaan worden door deskundige vrijwilligers.